Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

НДФЛ при нарушениях в справке №3ДФ

Комментарии от юристов OMP по вопросу:

При продаже собственнопроизведенной сельхозпродукции физлицо предоставило покупателю - налоговому агенту Справку № 3ДФ, оформленную с нарушениями, - в таком случае налоговый агент обязан удержать НДФЛ (подкатегория 103.02 ЗИР)


Если физическое лицо (не предприниматель) продает сельскохозяйственную продукцию, которую оно, в частности, вырастило, откормило, собрало, переработало на земельных участках, предоставленных ему в размерах согласно Земельному кодексу Украины, то при соблюдении условий из п.п. 165.1.24 НКУ такой доход освобождается от НДФЛ.

Одно из таких условий - предоставление физическим лицом Справки по форме № 3ДФ. Она при этом должна содержать определенные реквизиты. Вместе с тем, если такая Справка оформлена с ошибками, то при выплате физическому лицу упомянутого дохода (кроме дохода от продажи продукции животноводства) покупатель - субъект хозяйствования, по мнению ГФСУ, должен удержать НДФЛ.

Данный подход является фискальным, но, к сожалению, налоговая служба придерживалась его и раньше. Вместе с тем, от себя заметим, что судебная практика (в том числе, на уровне ВАСУ) в отношении данного вопроса складывается противоположным образом. В частности, в определении ВАСУ от 29.01.2015 г. по делу № К/800/27584/13 суд сообщил, что факт выдачи физлицом упомянутой справки автоматически обязывает налогового агента не удерживать НДФЛ - независимо от ее содержания, поскольку она сама фиксирует факт наличия льготы у такого физлица. Кроме того, налоговый агент не вправе проверять правильность составления/заполнения данной Справки.

Питання:

 

Чи потрібно податковому агенту утримувати ПДФО при виплаті на користь ФО доходу від продажу власної сільськогосподарської продукції за наявності довідки про наявність у неї земельних ділянок, оформленої неналежним чином, в тому числі якщо у довідці відсутній розмір земельної ділянки?

 

Відповідь:

 

Згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ (18 відсотків).

 

Відповідно до пп. 164.2.2 та 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору та інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ, якою наведено кінцевий перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу і не підлягають оподаткуванню.

 

Так, згідно з пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України.

 

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок (далі - Довідка), зазначених в абзацах другому та третьому п. 165.1 ст. 165 ПКУ. Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.

 

Форма Довідки встановлюється у порядку, визначеному ст. 46 ПКУ для податкових декларацій.

 

Відповідно до п. 3 Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 N 32 (далі - Порядок), у Довідці зазначаються:

 

порядковий номер, за яким довідку зареєстровано, та дата (число, місяць і рік) видачі;

 

паспортні дані власника сільськогосподарської продукції (прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий), місце проживання (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира);

 

реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків власника сільськогосподарської продукції згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

 

вид цільового призначення земельної ділянки;

 

розмір земельної ділянки у гектарах;

 

ініціали та прізвище голови або секретаря виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради;

 

дата, до якої дійсна довідка.

 

У разі зміни інформації, зазначеної у Довідці, власник сільськогосподарської продукції письмово інформує сільську, селищну, міську раду, яка протягом п'яти робочих днів видає йому нову Довідку з урахуванням відповідних змін. При цьому попередня довідка анулюється (п. 4 Порядку).

 

Враховуючи вищевикладене, якщо при продажу власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) фізична особа надає податковому агенту Довідку, оформлену з порушенням Порядку, то такий податковий агент як особа, на яку відповідно ст. 18 ПКУ покладено обов'язок з обчислення, утримання з доходів, повинен утримати з виплачуваного доходу податок на доходи фізичних осіб.

 

 

 
Наши клиенты и партнеры

© 2019 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE